ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/10

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2009/2010 w Szkole Podstawowej w Krasnej rozpoczęła się Mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym przez księdza proboszcza Władysława Kołodzieja. Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w szkolnej sali gimnastycznej. Pani dyrektor w obecności zebranych gratulowała wszystkim uczniom ukończenia kolejnego roku nauki szkolnej, a tym którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Z kolei pani dyrektor i nauczyciele - opiekunowie organizacji szkolnych podziękowali za aktywność uczniom najbardziej zaangażowanym w życie szkoły. Szczególne podziękowania, gratulacje oraz skromne upominki otrzymali również uczestnicy różnego rodzaju szkolnych i pozaszkolnych konkursów. Spotkanie umilił występ uczennic klasy drugiej-finalistek szkolnego konkursu recytatorskiego "Lato w poezji"- które pięknie zaprezentowały wiersze na temat lata. Ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym zakończyło się życzeniami wspaniałych wakacji.