SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  Przewodniczący: 
Jakub Żurawicz

  Zastępca:  
Diana Łuksa

Sekretarz: 
Anna Kwolek

Skarbnik: 


 
Klaudia Żurawicz