SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  Przewodniczący: 
Agnieszka Źrebiec

  Zastępca:  
Wiktor Mroczka

Sekretarz: 
Julia Niemiec

Skarbnik: 


 
Klaudia Żurawicz