RADA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Przewodnicząca: Teresa Kwolek
 Zastępca: Ewelina Łuksa
Skarbnik: Alina Pudło
 Sekretarz: Jolanta Rymarz
   

                         Ustalono składki:

       - PZU - 50 złotych

       - Składka na Radę Rodziców - 30 złotych


                   Rada Rodziców została wybrana na spotkaniu w dniu 15.09.2016

w którym uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły oraz Przedstawiciele Rad Oddziałowych wcześniej wybranych.