RADA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodnicząca: Magdalena Siekierska
 Zastępca: Katarzyna Pawlik
Skarbnik: Renata Węgrecka
 Sekretarz: Barbara Budyń
   

                         Ustalono składki:

       - PZU - 50 złotych

       - Składka na Radę Rodziców - 30 złotych


                   Rada Rodziców została wybrana na spotkaniu w dniu 15.09.2018

w którym uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły oraz Przedstawiciele Rad Oddziałowych wcześniej wybranych.