Adres

 

E-mail

SZKOŁA PROMUJĄCA
 REGIONALNE TRADYCJE LUDOWE

SZKOŁA PRZYJAZNA
IDEI WOLONTARIATU

KALENDARZ

 

PASOWANIE NA UCZNIA 04.11.2009

Ślubowanie pierwszoklasistów

4 listopada 2009 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów. Święto rozpoczęli uczniowie pierwszej klasy programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni p. Lucyny Moskal. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej wśród społeczności szkolnej, zaproszonych gości i rodziców można było podziwiać małych artystów. Kulminacyjnym punktem uroczystości był akt ślubowania i pasowanie na ucznia, którego dokonała dyrektor Szkoły  p. Elżbieta Bednarczyk. Następnie uczniowie klasy II, tradycyjnie obdarowali swoich młodszych kolegów symbolicznymi upominkami samodzielnie przez nich wykonanymi. Pierwszoklasiści otrzymali również z rąk p. wychowawczyni plecaki i kolorowe teczki  na dyplomy.

 

DO GÓRY