GRONO PEDAGOGICZNE

 

mgr ELŻBIETA BEDNARCZYK  

DYREKTOR SZKOŁY,
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

mgr ALINA CZYŻ

PLASTYKA, JĘZYK ANGIELSKI

mgr AGNIESZKA GUZEK

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE, MATEMATYKA

mgr ELŻBIETA HAWROT

JĘZYK POLSKI, HISTORIA

ks. WŁADYSŁAW KOŁODZIEJ

RELIGIA

mgr ADAM KUBIT      

TECHNIKA, INFORMATYKA,
WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr JOLANTA KUBIT

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

mgr LUCYNA MOSKAL

HISTORIA,  KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

mgr BRONISŁAWA PROKOPIK

PRZYRODA, BIBLIOTEKA

mgr ROMAN PYZIA

MUZYKA