GRONO PEDAGOGICZNE

 

mgr ELŻBIETA BEDNARCZYK  

DYREKTOR SZKOŁY,
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr ALINA CZYŻ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA,
JĘZYK ANGIELSKI

mgr AGNIESZKA GUZEK

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, MATEMATYKA

mgr ELŻBIETA HAWROT

JĘZYK POLSKI, HISTORIA

ks. PIOTR TRELA

RELIGIA

mgr ADAM KUBIT      

TECHNIKA, INFORMATYKA,
WYCHOWANIE FIZYCZNE. GEOGRAFIA

mgr JOLANTA KUBIT

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE,
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr  KATARZYNA RAJCHEL

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE,

mgr LUCYNA MOSKAL

HISTORIA, 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr BRONISŁAWA PROKOPIK

PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA, BIBLIOTEKA

mgr ROMAN PYZIA

MUZYKA

mgr AGNIESZKA KULIGA FIZYKA
mgr JANUSZ PARADYSZ WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr BARBARA PELCZAR EDUKACJA DLA SPOŁECZEŃSTWA
mgr BARBARA NOWAK NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY