KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

1.

1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego. Pasowanie pierwszoklasistów.

2.

14 października

Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3.

11 listopada

Święto Niepodległości

4.

23-31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

5.

1 stycznia

Nowy Rok

6.

4 i 5 stycznia

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7.

6 stycznia

Trzech Króli

8.

21 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna – śródroczna

9.

28stycznia

Wywiadówka śródroczna

10.

15 lutego – 26 lutego

Ferie zimowe

11.

24 – 29 marca

Wiosenna przerwa świąteczna

12.

5 kwietnia

Sprawdzian kompetencji szóstoklasistów. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  dla uczniów klas I-V

13.

2 maja

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.

3 maja

 Święto Konstytucji 3 Maja

15.

26 maja

Boże Ciało

16.

27 maja

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17.

20 czerwca

Konferencja klasyfikacyjna – roczna

18.

24 czerwca

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19.

27 czerwca – 31 sierpnia

Wakacje