KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Termin

Wydarzenie

3 września 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19.

Pasowanie i ślubowanie pierwszoklasistów.

23 grudnia – 31 grudnia 2018 Zimowa przerwa świąteczna.
21 stycznia 2019 Klasyfikacja śródroczna.
11 – 24 lutego 2019 Ferie zimowe.
15, 16, 17 kwietnia 2019 Egzamin ósmoklasisty.
18 – 23 kwietnia 2019 Wiosenna przerwa świąteczna.
17 czerwca 2019 Klasyfikacja roczna i końcowa.
21 czerwca 2019 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 Ferie letnie.

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/19

2 listopada 2018 r.

15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują.