KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

TERMIN

WYDARZENIE

4 września 2017r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18. Pasowanie i ślubowanie pierwszoklasistów.

23 – 31 grudnia 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna.

22 stycznia 2018 r.

Klasyfikacja śródroczna.

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

Ferie zimowe.

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

15 czerwca 2018 r.

Klasyfikacja roczna i końcowa.

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/18.

22 grudnia 2017 r.

2 stycznia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

21 czerwca 2018 r.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują.