EGZAMIN PO KLASIE iii

 

14 kwietnia 2010r. odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasistów z Operonem i Polska The Times. Sprawdzian napisało ponad 250 tys. dziewięciolatków z całej Polski. Do sprawdzianu mogła przystąpić każda szkoła w kraju lub polskie szkoły mające swoje siedziby poza granicami. Z roku na rok - to już trzecia edycja przedsięwzięcia -uczestniczy w niej coraz więcej trzecioklasistów. Dziś napisało go 70% uczniów całej Polski.

Do sprawdzianu – odświętnie ubrani przystąpili również uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Krasnej. Trzecioklasiści mieli do przeczytania tekst, a następnie zmierzyli się z 25 zadaniami zamkniętymi i otwartymi ułożonymi na jego podstawie.
Celem sprawdzianu było uzyskanie informacji na temat posiadanych wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie:

  • czytania

  • pisania

  • rozumowania

  • wykorzystania wiedzy w praktyce

  • korzystanie z informacji.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń może zdobyć 40 pkt.
Dla komfortu dzieci sprawdzian odbywał się w 2 częściach: 2 razy po 45 minut. Czas sprawdzianu odmierzała sympatyczna myszka – maskotka z Kolorowej klasy – pakietu edukacyjnego wydawnictwa Operon.
Wszystkim zdenerwowanym trzecioklasistom życzymy powodzenia.