WOJEWÓDZKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

 

 

W dniach: 17-18 luty w Centrum Dydaktyczno – Sportowym Politechniki Rzeszowskiej odbył się I Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Programu "PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem turnieju byli studenci Politechniki Rzeszowskiej we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Barka”.
Celem turnieju było promocja rywalizacji sportowej, która rozwija nie tylko ciało, ale także kształtuje charakter każdego młodego człowieka.
Celem nadrzędnym turnieju była promocja 4 wartości, które przyświecały organizatorom turnieju:

  • Sport – promowanie sportu wśród najmłodszych, który jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka, przedstawienie go jako alternatywy dla rozrywek typu: Internet, telewizja, gry komputerowe

  • Ambicja – cecha charakteru polegająca na silnym poczuciu godności osobistej oparta na stawianiu sobie trudnych celów i dążenia do ich realizacji. Rozwijanie ambicji w tak młodym wieku, sprzyja rozwojowi woli, przejawiająca się jako silna tendencja do samodzielności.

  • Braterstwo – według słów Jean Giraudoux: "Braterstwo jest tym, co wyróżnia człowieka”. Jest to rozwój silnych więzów emocjonalnych z daną grupą rówieśników. Wzmacnia poczucie przynależności do grupy, rozwoju ducha współpracy oraz troskę o innych.

  • Integracja – działania zmierzające do uściślenia pozytywnych relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami turnieju i wzajemnego szacunku dla zawodników przeciwnej drużyny.

Turniej został objęty honorowym patronatem Rektora Politechniki Rzeszowskiej, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Nasza drużyna w składzie: Jakub Łuksa, Marcin Paradysz, Mirosław Pitera, Łukasz Włodyka, Marek Cygler, Adrian Szczęsny zajęła VI miejsce.