,,SZKOŁA PRZYJAZNA  IDEI WOLONTARIATU"

Dnia 11 grudnia 2009 roku w Rzeszowskim Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się II Podkarpacka Gala Wolontariatu. Impreza zorganizowana została przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Barka”. W czasie uroczystości złożono podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w rozwój Wolontariatu.
Wśród nagrodzonych szkół, które gościły u siebie studentów – wolontariuszy, znalazła się, jako jedna z trzech takich placówek na Podkarpaciu, Szkoła Podstawowa w Krasnej. Wieloletnie zaangażowanie naszej szkoły w działalność Wolontariatu zostało nagrodzone nadaniem placówce tytułu „Szkoły przyjaznej idei Wolontariatu” oraz pamiątkową statuetką FPDiM „Barka”. Ta nagroda jest dla nas wielkim wyróżnieniem i źródłem satysfakcji oraz motywacją do dalszych działań.