SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie Świata 2009 w naszej szkole


Sprzątanie Świata jest międzynarodową kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września Jej celem , ważniejszym niż usunięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składania jest zachęcenie innych do wyrzucania śmieci w odpowiednie miejsca.
Akcja ta została zapoczątkowana w Australii 1989 roku . Wówczas 40 tys. mieszkańców Sydnej wzięło udział w sprzątaniu portu. Już rok później objęła całą Australię. W Polsce sprzątanie świata odbywa się co rok, począwszy od 1994 roku. Opiekę nad tą akcją objęła Fundacja Nasza Ziemia. Uczestniczy w niej młodzież szkolna , harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.
W Polsce w tym roku akcja „ Sprzątania Świata „odbyła się od w dniach 19-21 września.
Hasłem XVI edycji było „POMAGAMY- ZIEMII CODZIENNIE.
W naszej szkole „ Sprzątanie Świata „ odbyło się 19 września 2009 roku.
Członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody przygotowali krótką część artystyczną „Nasza Ziemia”. Celem występu było inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów .
Potem wszyscy uczniowie wzięli udział w akcji. Każdy został zaopatrzony w rękawice ochronne oraz worki na śmieci. Pod opieką nauczycieli udali się zbierać odpady.
Młodsze klasy porządkowały teren obok szkoły , kościoła i parkingu obok kościoła oraz okolice drogi
prowadzącej do lasu. Natomiast starsze klasy zajęły się zbieraniem odpadów wzdłuż drogi w kierunku: Małej Krasnej , Lutczy oraz prowadzącej na miejscowy cmentarz. Uporządkowano również wszystkie przystanki znajdujące się na terenie miejscowości. Worki zostały wypełnione po brzegi odpadami.