< SZKOŁA, KRASNA <title>SZKOŁA, KRASNA, PODSTAWÓWKA

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

 8 kwietnia 2010r. punktualnie o godzinie 9.00 kilkanaście tysięcy szóstoklasistów z całej Polski przystąpiło do sprawdzianu kompetencji. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Na jego napisanie uczniowie mieli 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu mógł być przedłużony maksymalnie o 30 minut.. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić  w roku następnym.
Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.
Czekamy na wyniki, które przyśle CKE w maju.
.