DZIEŃ wODY

22 marca przedszkolaki z młodszego i starszego oddziału przedszkolnego obchodziły Światowy Dzień Wody. Zajęcia miały na celu przede wszystkim uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt oraz roślin. Przedszkolaki poznały wędrówkę kropel wody i dowiedziały się, jak powstaje deszcz. Dzieci obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty, które pozwoliły im na poznanie właściwości wody. Tego dnia nie zabrakło także zabaw ruchowych związanych z wodą. Dzień ten był okazją do przypomnienia, jak ważną rolę w naszym życiu pełni woda oraz jak istotne jest jej oszczędzanie, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia!.  

KR