SPRZĄTANIE ŚWIATA

 Sprzątanie Świata jest międzynarodową kampanią odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem, ważniejszym niż usunięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składania jest zachęcenie innych do wyrzucania śmieci w odpowiednie miejsca.
Akcja ta została zapoczątkowana w Australii 1989 roku. Wówczas 40 tys. mieszkańców Sydnej wzięło udział w sprzątaniu portu. Już rok później objęła całą Australię. W Polsce sprzątanie świata odbywa się co rok, począwszy od 1994. Uczestniczy w niej młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.
W tym roku 25 akcja „ Sprzątania Świata w Polsce odbywała się w dniach 20-23 września. Hasłem XXV edycji jest „Segregacja -2x więcej, 2x czyściej”. Uczniowie klasy V przygotowani informację o Święcie pieczonego ziemniaka.
Uczniowie poszczególnych klas 0- VIII zbierali śmieci: wokół szkoły, na przystankach autobusowych, wokół drogi przy chodnikach, przy drodze na cmentarz oraz płytami do lasu. Na zakończenie akcji jak co rok odbyło się ognisko.

BP