Adres

 

E-mail

SZKOŁA PROMUJĄCA
 REGIONALNE TRADYCJE LUDOWE

SZKOŁA PRZYJAZNA
IDEI WOLONTARIATU

KALENDARZ

 

KOŁO BIBLIJNE

 

Szkolne Koło Biblijne powstało z myślą rozszerzenia i zainteresowania uczniów lekturą Pisma Świętego i realizowania słowa Bożego w środowisku uczniowskim . Myślą przewodnią tego programu są słowa papieża Jana Pawła II:

„...dziś na nas spoczywa odpowiedzialność za to, aby słowa Chrystusa zapisane na kartach Ewangelii, zostały przekazane przyszłym pokoleniom nie jako martwa literatura, ale jako żywe źródło poznania prawdy o Bogu i o człowieku – źródło prawdziwej mądrości”.

Zajęcia koła biblijnego skierowane są do uczniów klas IV – VI, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o Bogu, o Biblii, którzy chcą uczestniczyć w różnych formach życia religijnego oraz dawać przykład wiary swoim życiem.
 Koło biblijne ma służyć rozwijaniu zainteresowań czytelniczych Słowa Bożego, integracji młodzieży, doskonaleniu umiejętności komunikowania się z innymi. Uczniowie mają uczyć się odpowiedzialności za słowo, okazywania szacunku Słowu Bożemu, samodzielności w wypowiadaniu się na tematy religijne, samodzielności w interpretowaniu Pisma Świętego. Mają również wpłynąć na świadome uczestnictwo młodzieży w życiu Kościoła, pogłębić ich wiarę tak, aby umiejętnie i poprawnie wypowiadali się w sprawach wiary, wpływać na postawy moralne i zachowania młodzieży, wychowywać do życia zgodnego z postawą chrześcijanina.
 


 

DO GÓRY