DZIEŃ ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W NASZEJ SZKOLE


W Polsce Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia każdego roku. Każdy chce uczcić ten dzień jakimś wymownym czynem, aby podkreślić że nasz glob trzeba chronić. W naszej szkole uczniowie klasy piątej a zarazem członkowie Ligi Ochrony Przyrody podjęli się uczestnictwa w programie edukacyjnym

„ Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE”

Człowiek otacza się przedmiotami ułatwiającymi mu życie. Wiele z nich to sprzęt elektryczny i elektroniczny SEE. Jest on dostępny prawie dla każdego. Dość często urządzenia te psują i stają się bezużyteczne, zalegają strychy piwnice i inne pomieszczenia w domach w myśl zasady” jeszcze się przydadzą”. Nie zawsze wiemy gdzie można oddać ten zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czyli ZSEE. O tym informuje właśnie program edukacyjny „ Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE”. Program realizowany jest w klasach piątych szkół podstawowych. W realizacji programu brali udział uczniowie i ich rodzice . Rodzice otrzymali broszury przybliżające tematykę programu .Zawiera ona informacje jak należy postępować z ZSEE. Rodzice pomagali swoim dzieciom wypełniać ankietę dotyczącą ilości sprawnego ,zużytego i nieużywanego a sprawnego SEE. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach realizujących program. Przeprowadzono cztery zajęcia ,w czasie których uczniowie zapoznali się ze sposobem rozpoznawania ZSEE w domu i w szkole oraz przyczynami powstawania coraz więcej odpadów tego typu. Poznali sposoby właściwego postępowania z ZSEE i zagrożenia jakie niesie nieodpowiednie postępowanie z takim sprzętem. Na zakończenie realizacji programu przygotowali występ przybliżający pozostałym uczniom szkoły cele programu ‘Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE”. Na pamiątkę otrzymali dyplomy.